Bạn Uyên Nhi với xu hướng retro (hoài cổ) tại Công Viên Tao Đàn 2019