THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt giải nhất Cùng non sông cất cánh 2019