Đường Transfagarasan nằm trong dãy núi Carpathians của Romania

Đường Transfagarasan nằm trong dãy núi Carpathians của Romania

Đường cao tốc Transfagarasan nằm trong dãy núi Carpathians của Romania, theo xếp hạng của một kênh truyền hình Anh, đây là tuyến đường thú vị nhất châu Âu.

Đường Transfagarasan nằm trong dãy núi Carpathians của Romania

Kết nối các vùng của Rumani – Transylvania và Wallachia và đi qua các dãy núi Fagaras. Transfagarasan được xây dựng vào năm 1970-1974, ban đầu phục vụ mục đích quân sự.

Đường Transfagarasan nằm trong dãy núi Carpathians của Romania