pháp

March
15
/2020
Colmar được xem là một trong những thị trấn Trung Cổ đẹp nhất thế giới

Colmar được xem là một trong những thị trấn Trung Cổ đẹp nhất thế giới

Với những ngôi nhà nửa gỗ nhiều màu sắc chạy dọc bờ kênh, Colmar được xem là một trong những thị trấn Trung Cổ đẹp nhất thế giới.