Quốc lộ Big Gate – đường Thiên Đàng

Quốc lộ Big Gate – đường Thiên Đàng

Con đường này có 99 khúc cua mạo hiểm, chiều cao ban đầu là 200m so với mặt nước biển, điểm cao nhất là 1300m so với mặt nước biển.

Quốc lộ Big Gate – đường Thiên Đàng

Theo quan niệm của người Trung Quốc 99 khúc cua, số 9 tượng trưng cho sự may mắt, bầu trời và 9 cung điện.

Quốc lộ Big Gate – đường Thiên Đàng